Primena IZIS-a u Opštoj bolnici Vršac

Integrisani zdravstveni informacioni sistem Republike Srbije predstavlja centralni elektronski sistem, u kome se čuvaju i obrađuju svi medicinski i zdravstveni podaci pacijenata, podaci zdravstvenih radnika i saradnika, podaci zdravstvenih ustanova, zdravstvene intervencije i usluge izvršene u zdravstvenim ustanovama, podaci elektronskih uputa i elektronskih recepata, podaci o zakazivanju za specijalističke preglede, dijagnostičke procedure i hirurške intervencije.

Integrisani zdravstveni informacioni sistem obezbeđuje jedinstvo podataka u zdravstvu i jedinstvenu informaciono-komunikacijsku infrastrukturu za upravljanje zbirkama podataka i prenos podataka.

Omogućava se lakše i bolje planiranje u oblasti zdravstvene zaštite i stvaranja boljih zdravstvenih politika uvođenjem integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Primenom sistema se povećava kvalitet usluga pacijentima, povećava se transparentnost informacija, povećava se blagovremeno izveštavanje pacijenata i šire javnosti, obezbeđuje transparentan i objektivan stav prema pacijentima i poboljšava pristup zdravstvenim ustanovama, smanjenjem vremena čekanja na tretman.

Preko IZIS-a se omogućava unos, prikupljanje, skladištenje i razmena podataka vezanih za zdravstveni sistem u Republici Srbiji. Sistem omogućuje lak i efikasan unos i ažuriranje podataka kroz jednostavan i intuitivan korisnički interfejs. Podaci se čuvaju i održavaju u centralnoj bazi podataka. Sistem je integrisan sa postojećim sistemima, koji se koriste u Ministarstvu zdravlja ili u zdravstvenim ustanovama u državnoj svojini.

Nov, brz,  efikasan i pre svega  jednostavan način zakazivanja  pregleda kod lekara, unačajno će unaprediti zdravstveno stanje stanovnika u Srbiji,  ali i doprineti kvalitetnijem radu  medicinskih radnika udravstvenih ustanova u našoj zemlji.  Istovremeno, očekuje  se mnogo više transparentnosti u  radu  zdravstvenih radnika, i bolji uvid u korišćenje  sredstava zdravstvenog osiguranja.

Integrisani zdravstveni informacioni sistem Republike Srbije obezbeđuje dostup zdravstvenih podataka svim učesnicima u zdravstvenom sistemu u skladu sa njihovim pravima, ulogama i odgovornostima.