Ankica Barna

Glavni tehničar odeljenja  za  snabdevanje krvlju i produktima od krvi Telefon:013/832-552, 013/839-911 Lokal: 301 E-mail: obvrsac@eunet.rs
Read More

Sonja Serdinac

Glavna sestra odeljenja fizikalne medicine i rehabilitacije Telefon:013/832-552, 013/839-911 Lokal: 326 E-mail: obvrsac@eunet.rs
Read More

Jolanda Sokolovac

Glavna sestra službe pedijatrije sa neonatologijom Strukovna medicinska sestra Telefon:013/832-552, 013/839-911 Lokal: 231 E-mail: obvrsac@eunet.rs
Read More

Maja Kolar

Glavna sestra  odeljenja ortopedije sa traumatologijom Telefon:013/832-552, 013/839-911 Lokal: 286 E-mail: obvrsac@eunet.rs
Read More

Radmila Ostojić

Glavna sestra  odeljenja otorinolaringologije Specijalista zdravstvene nege Telefon:013/832-552, 013/839-911 Lokal: 222 E-mail: obvrsac@eunet.rs
Read More

Branka Šarac

Glavna sestra odseka onkologije sa dnevnom bolnicom za hemioterapiju Viša medicinska sestra Telefon:013/832-552, 013/839-911 Lokal: 330 E-mail: obvrsac@eunet.rs
Read More

Zorica Milićević

Glavna sestra službe nefrologije, hemodijelize i endokrinologije Telefon:013/832-552, 013/839-911 Lokal: 290 i 295 E-mail:nefroendoc@obvrsac.com 
Read More

Dragica Jovičić

Glavna sestra službe kardiologije sa koronarnom jedinicom Telefon:013/832-552, 013/839-911 Lokal:292 E-mail:obvrsac@eunet.rs
Read More

Tamara Grubišić

Glavna instrumentarka u operacionog bloka Telefon:013/832-552, 013/839-911 Lokal:216 E-mail:obvrsac@eunet.rs
Read More

Slađana Lazar

Glavna sestra gastroenterologije Telefon:013/832-552, 013/839-911 Lokal: 242 E-mail:: s.lazar@obvrsac.com
Read More