Dr med. Nikola Dolovac

Specijalista opšte hirurgije, subspecijalista onkologije Načelnik operacionog bloka sa sterilizacijom Telefon:013/832-552, 013/839-911 Lokal:215 E-mail:obvrsac@eunet.rs
Read More

Dr med. Dragan Nackov

Načelnik  službe pedijatrije sa neonatologijom Specijalista pedijatrije Telefon:013/832-552, 013/839-911 Lokal: 231 E-mail: obvrsac@eunet.rs
Read More

Zimonja Dragana

Načelnik kuhinje Spec. strukovni dijetetičar-nutricionista Telefon:013/832-552, 013/839-911 Lokal: 240 E-mail: obvrsac@eunet.rs
Read More

Dr med. Tiberiju J. Kuđija

Načelnik odeljenja ortopedije sa traumatologijom Doktor medicine, spec. ortopedske hirurgije i traumatologije Telefon:013/832-552, 013/839-911 Lokal: 286 E-mail: obvrsac@eunet.rs
Read More

Dr med. Tamara T. Antić

  Šef odseka za kliničko – mikrobiološku dijagnostiku Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom Telefon:013/832-552, 013/839-911 Lokal: E-mail:mikrobiologija@eunet.rs
Read More

Dr med. Jon Čoban

Specijalista kliničke biohemije Načelnik Kliničko-biohemijske laboratorije Telefon: 013/832-552, 013/839-911 Lokal: 248 E-mail: obvrsac@eunet.rs    
Read More

Dr med.Igor Stojanovski

Specijalista interne medicine Subspecijalista kardiologije Načelnika službe kardiologije sa K.J. Šef  koronarne jedinice Telefon:013/832-552, 013/839-911 Lokal:292
Read More

Dr med.Verica Zorić

Specijalista interne medicine, subspecijalista Gastroenterologije Telefon:013/832-552, 013/839-911 Lokal:242 E-mail:vericazoric@yahoo.com
Read More

Dr med.Vesna Milošev

Specijalista anestezije i reanimatologije ZAMENIK DIREKTORA OPŠTE BOLNICE VRŠAC Telefon:013/832-552, 013/839-911 Lokal: 233 E-mail:obvrsac@eunet.rs
Read More

Mila LJ. Radić

Specijalista farmacije Telefon:013/832-552, 013/839-911 Lokal:direktan broj E-mail:apoteka@obvrsac.com
Read More