Rešenje o dodeli sredstava za nabavku medicinske opreme

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo je na osnovu Javnog konkursa za finansiranje, odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2018. godini Opštoj bolnici Vršac   dodelio   sredstva za nabavku  medicinske opreme u iznosu od 7.948.080,00 dinara.

Opredeljena sredstva su planirana za nabavku   ultrazvučnog kolor dopler aparata sa dve sonde (kardiološkom i linearnom)  i   sistema za kompjuterizovanu radiografiju za digitalizaciju analognih modaliteta