Rezultati Istraživanja o zadovoljstvu korisnika i u Opštoj bolnici Vršac

Istraživanje zadovoljstva korisnika u Opštoj bolnici Vršac sprovedeno je među pacijentima koji su u periodu od 1.12-5.12.2014. godine otpušteni sa sledećih odeljenja: Interno odeljenje, Infektivno odeljenje, Odeljenje opšte hirurgije, Odeljenje ortopedije, Odeljenje oftalmologije, Otorinolaringološko odeljenje, Odeljenje urologije, Odeljenje fizikalne medicine i rehabilitacije i Odeljenje za ginekologiju i akušerstvo, kao i pacijentima koji su 5.12.2014. godine koristili usluge Internističke specijalističko-konsultativne službe.

Analizom dobijenih rezultata iz ankete za istraživanja zadovoljstva korisnika stacionarnom zdravstvenom zaštitom može se zaključiti da većina anketiranih korisnika je zadovoljna procedurama oko prijema i otpusta, upoznati su sa pravima i dužnostima, načinom prigovora i žalbi, većina je zadovoljna uslugama sestrinske nege i uslugama lekara, dijagnostičkim uslugama, uslugama ishrane, smeštajem i organizacijom poseta, kao i ukupnim bolničkim lečenjem

Većina anketiranih korisnika  u specijalističkom internističkoj  službi  zadovoljna je  telefonskim zakazivanjem,  ljubaznošću i profesionalnošću osoblja koje vrši zakazivanje, objašnjenjima oko zakazivanja,  objašnjenjima oko kašnjenja i čistoćom čekaonice. Većina anketiranih korisnika je zadovoljna uslugama lekara, sposobnija da se izbori sa svojim zdravstvenim problemima posle pregleda kod specijaliste, a za preglede smatraju da su besplatni uz participaciju. U odnosu na 2013. godinu ukupno zadovoljstvo  pruženom zdravstvenom zaštitom u ovoj službi smanjeno je sa 84 %  na 78 %.

Rezultati ankete istraživanja zadovoljstva korisnika  omogućiće da se  unapredi  kvalitet zdravstvene zaštite u onim segmentima gde su korisnici iskazali   manje  zadovoljstvo  uslugama sekundarne zdravstvene zaštite.