SANACIJA OBJEKTA INFEKTIVNOG ODELJENJA

Zgrada Infektivnog odeljenja je sagradjena pre 45 godina, i u tom periodu, osim tekućeg održavanja, nije bilo značajnijih ulaganja. U maju ove godine, zahvaljujući sredstvima za sanaciju šteta od poplave dobijenim od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju AP Vojvodine, u iznosu od 1.150.000,00 dinara, zamenjen je krovni pokrivač i oluci.

Dana 09.11.2015. godine započeti su radovi na sanaciji objekta Infektivnog odeljenja OB „Vršac“.

Nastavak sanacije je omogućen sredstvima Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, koja su dodeljena Opštoj bolnici na konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite u iznosu od 5.244.000,00 dinara.Radovi koji će biti sprovedeni uključuju zamenu spoljašnje i unutrašnje stolarije, izgradnju potpuno novih sanitarnih čvorova, zamenu podova, popravku i krečenje unutrašnjih zidnih površina i konstrukcije plafona.

http://www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs