SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PREDSTAVLJANJE CENTRA ZA ŽRTVE SEKSULANOG NASILJA

Obraćamo Vam se u cilju predstavljanja Centra za žrtve seksualnog nasilja pri Opštoj bolnici Vršac široj javnosti.

Centar za žrtve seksualnog nasilja osmišljen je u okviru projekta „Zaustavi, zaštiti, pomozi“ Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i NVO Centar za podršku ženama iz Kikinde i funkcioniše u sedam gradova u Vojvodini. Detaljnije informacije o projektu možete pogledati na linku  http://projekti.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/ .

Osnovna svrha Centra za žrtve seksualnog nasilja je objedinjavanje svih usluga za žene koje pretrpe seksualno nasilje na jednom mestu i postojanje usluga psihosocijalne podrške (na raspolaganju 24h dnevno, svim danima, bez obzira na vikende, verske i državne praznike), čime se smanjuje rizik od  sekundarne viktimizacije žena.

Centar za žrtve seksualnog nasilja u Vršcu funkcioniše u prostorijama Opšte bolnice Vršac, u posebno opremljenoj prostoriji u kojoj je moguće pružiti neophodne medicinske usluge  žrtvama seksualnog nasilja, kao i usluge psihosocijalne podrške. Pored rada sa žrtvama aktuelnog seksualnog nasilja, usluge psihosocijalne podrške predviđene su za sve žene koje su nekada u životu iskusile bilo koji oblik seksualnog nasilja a koje osećaju potrebu za ovakvim vidom podrške. U Centru rade dve savetnice koje su prošle posebnu Obuku za rad sa žrtvama kriminaliteta, a rad Centra nadzire Radna grupa za pilotiranje Centra za žrtve seksualnog nasilja a koju čine zaposleni u OB Vršac i savetnice.

Zakonska obaveza svakog građanina Republike Srbije je prijavljivanje sumnje na bilo koji oblik nasilja, što je posebno precizirano za slučajeve nasilja u porodici i seksualnog nasilja i odnosi se i na zaposlene u zdravstvenim institucijama kao i na savetnice za pružanje psihosocijalne podrške u Centru za žrtve seksualnog nasilja.

Žrtve seksualnog nasilja se za psihosocijalnu podršku mogu obratiti na telefon 062/ 867-8337 ili e-mail adresu czsn.vrsac@gmail.com

Detaljnije informacije za medije o Centru za žrtve seksualnog nasilja u Vršcu možete dobiti na kontakt telefon – Dragan Vekić, načelnik službe ginekologije i zamenik rukovidioca Radne grupe za pilotiranje Centra za žrtve seksualnog nasilja.