Saopštenje

Dete ženskog pola (9 g.)  upućeno iz Doma zdravlja Bela Crkva u Opštu bolnicu Vršac na bolničko lečenje zbog povraćanja i povišene telesne temperature. Primljeno je odmah na hospitalno lečenje 23.09.2018-te godine u 01:15h. Odmah po prijemu urađena laboratorijska dijagnostika i sprovedene mere intenzivnog lečenja. I pored sprovedenih mera dolazi do rapidnog pogoršanja opšteg stanja i smrtnog ishoda dana 23.09.2018. u 13.45.  Kardiopulmonalna reanimacija nije dala efekta.

Odmah je sproveden unutrašnji nadzor nad lečenjem pacijenta i naložena je klinička obdukcija. O svemu obavešten Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i zdravstvena inspekcija Ministarstvo zdravlja.

Dana  24.09.2018. godine u večernjim satima  dovedeno je u Opštu bolnicu Vršac drugo dete  muškog pola  iz iste porodice  zbog identičnih tegoba. Nakon obavljenih pregleda od strane pedijatra, hirurga, infektologa, anesteziologa, radiologa i urađenih laboratorijskih analiza dete je upućeno, uz odgovarajuću medicinsku pratnju, u Univerzitetsku dečiju kliniku Tiršova gde je bezbedno stiglo.

Dana 25.09.2018. godine u prepodnevnim satima dovedeno je u Opštu bolnicu Vršac treće dete  muškog pola  iz iste porodice zbog identičnih tegoba. Dečak je pregledan od strane pedijatra, anesteziologa i infektologa. Zbog  slične kliničke slike nejasne etiologije upućeno je, uz odgovarajuću medicinsku pratnju i anestetičara, u Univerzitetsku dečiju kliniku Tiršova radi dalje dijagnostike i praćenja.

O nastalim događajima obavešteni su Ministarstvo zdravlja Republike Srbije,  Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo  i Centar za socijalni rad Bela Crkva. Zbog higijensko – epidemiološkog nadzora  porodice i sprovođenja odgovarajućih mera  obavešten je  Zavod za javno zdravlje Pančevo. Takođe je obaveštena i  Policijska stanica Vršac i Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu zbog  sudske obdukcije.

 

U Vršcu, 25.09.2018. godine

 V.D . DIREKTOR

OPŠTE BOLNICE VRŠAC

Dr Jon Omoran