Sertifikat o akreditaciji

Sertifikat o Akreditaciji

U periodu od 10.05. do 13.05. u našoj bolnici su  boravili  spoljašnji  ocenjivači  Agencije za  akreditaciju  zdravstvenih  ustanova  Srbije.  Spoljašnje ocenjivanje  kvaliteta rada Opšte bolnice Vršac sprovedeno je prema Planu  ocenjivanja   koje je  Agencija  dostavila  Opštoj bolnici Vršac. Na snovu nalaza tima za spoljašnje ocenjivanje, Agencija je pripremila i dostavila Opštoj bolnici Vršac završni izveštaj o akreditaciji.

U obrazloženju rešenja o izdavanju sertifikata o akreditaciji , između ostalog se navodi da  Opšta bolnica Vršac stiče sertifikat o akreditaciji za oblasti: Hirurgija- Lečenje pacijenata, Internističke grane – Lečenje pacijenata, Ginekologija I akušerstvo  – Lečenje pacijenata, Pedijatrija – Lečenje pacijenata, Hirurgija – Operaciona sala, Ginekologija I akušerstvo – Operaciona sala, Pedijatrija – Operaciona sala, Hirurgija – Intenzivna nega, Internističke grane – Intenzivna nega, Ginekologija I akušerstvo  – Intenzivna nega, Pedijatrija – Intenzivna nega, Dijagnostička radiologija, Laboratorijska dijagnostika, Farmaceutska zdravstvena delatnost, Životna sredina, Ljudski resursi, Upravljanje informacijama, Rukovođenje, Standardi upravljanja.

U Završnom izveštaju o akreditaciji u delu  Glavna dostignića  i potencijali ustanove   navodi se  da  se:  ,, Znаčаjnа pаžnjа posvećuje se edukаciji osobljа i prepoznаtljivo je zаdovoljstvo zаposlenih podrškom koju pružа rukovodstvo ustаnove u tom prаvcu. Rukovodstvo ustаnove ulаže nаpore i nа rešаvаnju problemа nedostаtkа odgovаrаjućeg medicinskog kаdrа. Zаposleni u službаmа su аktivno uključeni u procesu KME, а njihovo učešće se plаnirа i prаti.Činjenicа dа je Opštа bolnicа Vršаc ušlа u proces аkreditаcije, dа je prepoznаlа sve prednosti i dostignućа аkreditаcije, motivisаlа je svoje zаposlene, uložilа ogromnu energiju kаko bi postiglа i dostiglа svoj cilj, bezbedne, sigurne i kvаlitetne bolnice. Rukovodstvo ustаnove je prepoznаlo znаčаj stаlnogа unаpređenjа kvаlitetа i bezbednosti zа rаd. Tаkođe je menаndžment bolnice uložio veliki nаpor u renovirаnje postojećeg prostorа ustаnove kаo i prostorа oko bolnice.Dominirа ogromnа energijа i posvećenost poslu direktorа i nаjužeg rukovodstvа  Ustаnove. Zаjednički utisаk svih spoljаšnjih ocenjivаčа je dа je u procesu sаmoocenjivаnjа učestvovаlа velikа grupа sаmoocenjivаčа i dа je uložen ogromаn trud u procesu аkreditаcije ,,.

U postupku ocenjivanja kvaliteta rada Opšte bolnice Vršac, primenom skale za ocenjivanje kriterijuma koja pokazuje nivo usaglašenosti koji je zdravstvena ustanova postigla po svakom kriterijumu standarda, naša ustanova ostvarila je sledeće ocene: – nijedan kriterijum koji se odnosi na bezbednost pacijenata u procesu lečenja nije ocenjen ocenom manjom od 4 i ostvareno je 54,84% ocena 4 i 5, dok je 7,4% ocena 1 i 2. Na osnovu Pravilnika o akreditaciji zdravstvenih ustanova Agencija je Opštoj bolnici Vršac izdala

SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od tri godine.

Rešenje o izdavanju sertifikata o akreditaciji

SERTIFIKAT O AKREDITACIJI copy

SERTIFIKAT O AKREDITACIJI