Načelnik  službe pedijatrije sa neonatologijom
Specijalista pedijatrije

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 231

E-mail: obvrsac@eunet.rs