Svetski dan dijabetesa – 14.novembar 2018.

Šećerna bolest ili dijabetes (latinski: diabetes mellitus) je hronični, neizlečivi sistemski poremećaj metabolizma, koji se karakteriše hiperglikemijom, tj. trajno povišenim nivoom glukoze u krvi.  Tema Svetskog dana dijabetesa i Svetskog meseca dijabetesa 2018. i 2019. godine je „Dijabetes i porodica” i obeležava se sa sloganom „Dijabetes utiče na porodicu”.

Uglavnom je uslovljen naslednim faktorima, a nastaje zbog smanjene sekrecije ili smanjenog biološkog dejstva hormona insulina, odnosno u kombinaciji ova dva faktora. Taj nedostatak ometa razmenu ugljenih hidrata, masti i belančevina u organizmu (što se ispoljava tipičnim tegobama), a nakon dužeg vremena utiče i na strukturu i funkciju krvnih sudova, živaca i drugih vitalnih organa i organskih sistema.

Dijabetes se danas ubraja među najčešća endokrinološka oboljenja, sa prevalencom u stalnom porastu (naročito u razvijenim zemljama sveta). To je posledica modernog stila života i povećanja broja spoljašnjih etioloških činilaca, među kojima se posebno izdvaja gojaznost. Šećerna bolest se najčešće javlja u starijem životnom dobu kao posledica opštih degenerativnih i sklerotičnih promena u organizmu (koja zahvataju i pankreas), a kod mladih osoba može nastati usled genetičkih poremećaja ili oštećenja pankreasa kod određenih zaraznih oboljenja.

Uzročnici i faktori rizika su:genetika, gojaznost, trudnoća, lekovi i hemijski agensi i ostali faktori.

 

Dijabetes u Južnom Banatu

Tokom 2017. godine Zavodu za javno zdravlje Pančevo sa teritorije Južnobanatskog okruga, prijavljena je 991 osoba novoobolela od dijabetesa melitusa. Posmatrajući poslednjih 5-10 godina, ncidencije pokazuju da u Južnobanatskom okrugu od dijabetesa melitusa tip 2 češće obolevaju žene nego muškarci. U 2017.godini od ukupnog broja prijavljenih novoobolelih od dijabetesa 53,6% su bile osobe ženskog pola. U našem okrugu najveći broj novoobolelih od dijabetesa tip 2 registruje se u uzrastu 50-64 godine, dok se prvi novooboleli  registruju već u uzrastu od 30 godina.

14. NOVEMBAR DIJABETES