Uspešno realizovana četvrta akcija besplatnih preventivnih pregleda u nedelju 22.04.2018.

Mogućnost da potpuno besplatno  urade preventivne preglede  u nedelju je  iskoristilo   64 građana kojim je pružena 106 pregleda.  Organizovani su besplatni besplatni kardiološki pregledi  sa TA analizama, ofalmološki pregledi i tumor markeri – testisa.  Realizovano je 51 kardioloških pregleda, 34 oftalmološka pregleda i 21 analiza tumor markera testisa.

Veliki odziv građana na akciju preventinih pregleda pokazatelj je da  građani brinu o svom  zdravlju.