Zahvalnost na donaciji kompaniji ,,Gastec” i ,,Tenfore”

Opšta bolnica Vršac se zahvaljuje kompanijama Tenfore i Gastec  na uručenoj donaciji  30 dušeka  i medicinskog aparata  holter EKG,  čime će se omogućiti podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite.