Savetnik za zaštitu pacijentovih prava

Radoje Nikolić

telefon: 800 – 564
radno vrema: ponedeljak, sreda, petak 10 – 12h
adresa: Trg pobede 1, Vršac, soba 138