“Zaustavi, zaštiti, pomozi”

Vršac je jedan od gradova u Vojvodini u kome je tokom 2017. godine, u okviru projekta “Zaustavi, zaštiti, pomozi” Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, osnovan Centar za žrtve seksualnog nasilja u zdravstvenim ustanovama.
U okviru projekta “Zaustavi, zaštiti, pomozi” osnovano je sedam centara za žrtve seksualnog nasilja u zdravstvenim ustanovama, a vršački Centar za žrtve seksualnog nasilja radi u Opštoj bolnici Vršac.

Centar pruža usluge ženama i devojkama od 15 godina, pa naviše. 

Centar obezbeđuje uključivanje nadležnih službi iz drugih sektora koji rade na rešavanju svakog pojedinačnog slučaja. To su: policija, javno tužilaštvo i Centar za socijalni rad. Istovremeno ukoliko je potrebno moguće je obezbediti i hitno zbrinjavanje žrtve.

Usluge centra su besplatne i dostupne su 24 sata, a žena ili devojka može doći sama ili u pratnji policije ili neke druge institucije.

Broj telefona na koji svaka devojka ili žena može potražiti pomoć je telefon SOS Vojvodina: 0800101010

Pozivi su besplatni, a telefon je dostupan svaki dan od 10 do 20 sati.

Medicinski fakultet je u okviru projekta obučio 688 zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, a u toku je obuka još nekoliko grupa sa više od 300 polaznika. Cilj je da obuku prođe 1500 zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Projekat realizuje Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo u partnerstvu sa Centrom za podršku ženama iz Kikinde. Projekat je finansirao Poverenički fond Ujedinjenih nacija za podršku akcijama eliminisanja nasilja nad ženama.

Po iskustvima stručnjaka žene vrlo retko navode da je primarni problem seksulano nasilje, ali i generalno, retko i nerado govore da su žrtve takve vrste nasilja, ter je to tabu tema. Žrtve imaju snažan osećaj krivice i stida.

Za sve njih u centrima koji su prvi takve vrste u regionu dostupne su: medicinske i psihosocijalne i usluge pravnog savetovanja.Kada se žena ili devojka javi u Centar biće primljena od strane medicinske sestre ili lekara. Usluge će se pružati u adekvatnom i za te namene određenom prostoru u zdravstvenoj ustanovi, kako bi se obezbedila privatnost. Ukoliko je potrebno ženi će biti ukazana neophonda medicinska pomoć i saniranje povreda. Istovremeno žena dobija i psiho-socijalnu pomoć.

Izvor: Blic.rs