Završni sastanak tima za Akreditaciju

U periodu od 10.05. do 13.05. u našoj bolnici su  boravili  spoljašnji  ocenjivači  Agencije za  akreditaciju  zdravstvenih  ustanova  Srbije.  Vođa tima bio je dr Dragan Kaljević i članovi tima dr Nataša Stojčević Radulović i vms Tanja Erdeljanović.

U sklopu spoljašnjeg  ocenjivanja  rada Opšte bolnice Vršac  urađen je pregled dokumentacije, razgovori sa timovima  koji su učestvovali u samoocenjivanju, razgovori sa fokus  grupama pacijenata, zaposleniih i partneri iz lokalne zajednice kao i obilazak službi.

13.05.2015. u 11,00 časova održan je završni sastanak  gde su članovi Tima  za spoljašnje ocenjivanje  izneli  svoje utiske  zaposlenima u Opštoj bolnici.  Istaknuta je velika  posvećenost svih zaposlenih  procesu akreditacije.

Odluka Agencije za akreditaciju   zdravstvenih ustanova Srbije se očekuje  u narednom periodu i biće objavljena   na sajtu Opšte bolnice Vršac.